อื่นๆ

YAMAGE MY-250
-เครื่องกระทุ้ง สโต็ค 250 มม.
-ขนาดเส้นผ่่าศูนย์กลางหน้าโต๊ะ 600 มม.
-ฟีดออโต้เข้าออกและซ้ายขวาหน้าโต๊ะได้…
AMADA TS-108i
-ขนาดหน้าโต๊ะ 1,000*800 มม.
-ความสูงของชิ้นงานใหญ่สุด 700 มม.
-ระยะสไลด์แขนเชื่อม 800 มม.
-ระยะสโตคขึ้นลง มอเตอร์ 600 มม.
-ระบบเชื่อม INVERTERตั้งโปรแกรมได้
-กำลังเชื่อมสูงสุด 180 KVA.…
KOMATSU KPD-1251
-คอลโทรล FANUC 21M
-พร้อมหัวตัดพลาสม่า 1 หัว
-ขนาดแผ่นโลหะที่ใส่ได้สูงสุด 1,525 * 3,050 มม.
-ระยะทำงาน X-3,300 / Y-1,550 / Z-170 มม.
-พร้อมตู้พลาสม่าขนาด120 A…