เครื่องเจียร์

TOYO-SCHAUDT
-เครื่องเจียร์เพลากลมพร้อมเจียร์รูใน
-เจียร์เพลากลมได้สูงสุด 320มม*1000 มม.
-เจียร์รูในได้
-ระบบเจียร์ออโต้ 2 แกน…