HTMC

MORISEIKI CL-25
-คอลโทรลFanuc 18T
-หัวจับขนาด12นิ้ว
-ป้อมมีดขนาด 10 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  – 250 /500 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 2,800 RPM.…
FANUC ALPHA T21i EL
-คอลโทรล Fanuc 31i B5
-ขนาดหน้าโต๊ะ 850 * 410 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 700 * Y 400* Z 330 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 10,0000 RPM. BT30
-เปลื่ยนทูลจำนวน 21 ทูล
-พร้อมROTARY แกนC และ B…
OKUMA LB-9
-คอลโทรล OSP-500LG
-หัวจับขนาด 7 นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 8 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  -120 / 270 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด150-5,000 RPM.…
OKUMA LB-9
-คอลโทรล OSP-500LG
-หัวจับขนาด 7 นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 8 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  -120 / 270 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด150-5,000 RPM.…
OKUMA LB-9
-คอลโทรล OSP-500LG
-หัวจับขนาด 7 นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 8 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  -120 / 270 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด150-5000 RPM.…
FANUC ALPHA14i
-คอลโทรล Fanuc 16 iMB
-ขนาดหน้าโต๊ะ 650 * 400 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 500 * Y 400* Z 330 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 10,0000 RPM. BT30
-เปลื่ยนทูลจำนวน14 ทูล…
FANUC ALPHA T21i
-คอลโทรล Fanuc 16 iMB
-ขนาดหน้าโต๊ะ 850 * 410 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 700 * Y 400* Z 330 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 10,0000 RPM. BT30
-เปลื่ยนทูลจำนวน 21 ทูล
-พร้อมROTARY แกนC และ B…
ROKU ROKU RM2H
-คอลโทรล Fanuc 0 MC
-ขนาดหน้าโต๊ะ 700 * 360 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 510 * Y 360* Z 410 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 6,000 RPM. BT40
-พร้อมชุดเปลื่ยนโต๊ะด้านหน้า ATC  30…
AMADA HA-400
-ระบบตัดและส่งเองอัตโนมัติ
-ตัดงานใหญ่ได้สุด 400*400 มม.
-มีตัวตั้งระยะและจำนวนการตัดตั้งค่าได้
-มีชุดดึงขี้เลื่อยทิ้งอัตโนมัติ
-ระบบปรับความเร็วรอบด้วยสายพานทามมิ่ง
-ระบบปั๊มน้ำไฟฟ้าแรงดันสูง
-ระบบส่งงานสูงสุดถึง9เที่ยวต่อรอบ…
YAMAGE MY-200
-เครื่องกระทุ้ง สโต็ค 200 มม.
-ขนาดเส้นผ่่าศูนย์กลางหน้าโต๊ะ 520 มม.
-ฟีดออโต้เข้าออกและซ้ายขวาหน้าโต๊ะได้…
TSUGAMI VMA3-III
-คอลโทรล Fanuc 21i MB
-ขนาดหน้าโต๊ะ 840 * 300 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X-400 Y-250 Z-300 มม.
-ควาเร็วรอบ 200- 20,000 RPM.
-ATC20  ทูล BT30
-พร้อมINDEX แกนที่ 4 YUKIWA  1ชุด…
MARUFUKU DUC-30125H
-คอลโทรล Fanuc 15 M
-ขนาดหน้าโต๊ะ 3,000 * 1,250 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X -3,400* Y -2,560 * Z -7000 มม.
-พร้อมชุดหัว ACC 90องศา พร้อมหมุนละอียดครั้งละ 5 องศา
-ความเร็วรอบสูงสุด 3,000 RPM. BT50
-เปลื่ยนทูลจำนวน 40 ทูล…
IKEGAI TV-4
-คอลโทรล Fanuc 21iMA
-ขนาดหน้าโต๊ะ 700 * 420 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X560 * Y 410* Z400 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 100-8,000 RPM.
-เปลื่ยนทูลจำนวน 16 ทูล BT40…
IKEGAI TV-4
-คอลโทรล Fanuc 21iMA
-ขนาดหน้าโต๊ะ 700 * 420 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X560 * Y 410* Z400 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 100-8,000 RPM.
-เปลื่ยนทูลจำนวน 16 ทูล BT40…
IKEGAI TV-4
-คอลโทรล Fanuc 21iMA
-ขนาดหน้าโต๊ะ 700 * 420 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X560 * Y 410* Z400 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 100-8,000 RPM.
-เปลื่ยนทูลจำนวน 16 ทูล BT40…
AMADA HFA-400
-ระบบNCคอลโทรล โปรแกรม 99ความจำ
-ตัดงานเอง ส่งงานเอง ตั้งจำนวนได้
-ระบบปากกาจับงานแบบกระบอกยาว
-ขนาดเหล็กตัดได้ถึง400*400 มม.…
BLUE LINE AL-6A
-หัวจับขนาด 14 นิ้ว รูรอดเพลา 65 มม.
-สวิงผ่านหน้าแท่น 770 มม.
-สวิงโดยไม่ผ่านคอม้า 520
-รอบความเร็ว 28 – 1,210 RPM.
-กลึงชิ้นงานใหญ่สุดผ่านหน้าแท่น 295 มม.
-กลึงงานยาวได้ 800 มม.…
AMADA HA-250
-ระบบตัดและส่งเองอัตโนมัติ
-ตัดงานใหญ่ได้สุด 250*250 มม.
-มีตัวตั้งระยะและจำนวนการตัดตั้งค่าได้
-ส่งชิ้นงานได้ยาวสุด 400 มม. ต่อครั้ง…
TAKISAWA TC-4
-คอลโทรลFANUC 15TF
-หัวจับสามจับขนาด12นิ้ว รูทะลุ 3 นิ้ว
-ชุดยันศูนย์ยันชิ้นงานยาวสุด 1,400มม.
-สปีดหัวหมุนสูงสุด 25-2,500 RPM.
-ป้อมมีดใส่ทูลได้ 10 ทูล
-ระยะเคลื่อนที่ X:250 / Z:1,000 มม.…
TAKAMAZ MX-10
-คอลโทรล Fanuc 21iTB
-หัวจับขนาด 6 นิ้ว ไม่มียันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 8 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X :120 /Z: 230 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 3,500 RPM.…
MORISEIKI TL-40MC
-คอลโทรลFanuc 15TF
-หัวจับขนาด12นิ้ว
-ระยะกลึงยาว 2,000 มม. พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม ระบบมิลลิ่งได้
-พร้อมออฟชั่น แกนC และชุดประคองงาน
-ความเร็วรอบสูงสุด 35-3500RPM.…
SHIGIYA SEIKI G-18
-เจียร์เพลากลมได้สูงสุด 100 มม * 180มม.
-ความเร็วรอบหมุนชิ้นงาน 98 – 503 RPM
-ความเร็วของหินเจียร์ 2,000 RPM
-ขนาดของหินเจียร์  305 *38*127 มม.
-ระบบออโต้ทั้ง 1 แกน…
AMADA HA-250
-ระบบตัดและส่งเองอัตโนมัติ
-ตัดงานใหญ่ได้สุด 250*250 มม.
-มีตัวตั้งระยะและจำนวนการตัดตั้งค่าได้
-ส่งชิ้นงานได้ยาวสุด 400 มม. ต่อครั้ง…
AMADA 3DH-700
-เครื่องเจาะบีมระบบ 3 แกน cnc
-รองรับเหล็กwide flange 700*400 มม.
-รองรับเหล็ก H beam 400*400 มม.
-และเหล็ก Beam เล็กที่สุด 150* 75 มม.
-ใส่ดอกสว่านขนาด MT # 3
-ระยะปากกาส่งชิ้นงาน สโตค์ 320 มม.…
AMADA HFA-250
-ระบบNCคอลโทรล โปรแกรม 99ความจำ
-ตัดชิ้นงานกว้างถึง 300 มม.
-ตัดชิ้นงานความสูงได้ถึง 250 มม.
-ตัดงานเอง ส่งงานเอง ตั้งจำนวนได้
-ระบบปรับความเร็วใบเลื่อยแบบสายพาน
-มีชุดดึงขี้เหล็กในตัว…
1 2 3 10