AC-BS250

OVER HEAD CLAMP

OVER HEAD CLAMP

-ชุดกดชิ้นงานระบบไฮดรอดิก
-ระยะปรับเกลียว 100 มม.
-ระยะกว้างสุดการทำงาน 260 มม.
-ระยะช่วงชักลูกสูบ 15 มม.
-สายน้ำมันเชื่อมต่อแบบหัวปลั๊ก
-วัสดุเหล็กหล่อเหนียว
*เหมาะสำหรับAMADA รุ่น HA / HFA 250-300