เครื่องมิลลิ่ง

OKK MH-2V
-รุ่น MH-2V
-ขนาดหน้าโต๊ะ 300*1,310มม.
-ระยะแกนทำงาน X 720  Y 260  Z 360 มม.
-ความเร็วรอบกัดงาน 60-1,800 RPM.
-สปินเดิ้ล NT 50
-พร้อมดิจิตรอลสเกล X  Yและ Z…
SHIZUOKA VHR-G
-พร้อมหัวกัดงานแนวนอนขนาดหัวNT40
-ออโต้ฟีดซ้ายขวา
-ความเร็วรอบสูงสุด 3,600 RPM.
-ขนาดห้นาโต๊ะ 1100*280 มม.
-พร้อมดิจิตรอลสเกล Xและ Y…