เครื่องมิลลิ่ง

MAKINO MILLING BVIIJ-85
-ขนาดหน้าโต๊ะ1,300 * 400 มม.
-ระยะแกนวิ่งทำงาน X 850 * Y 400 มม.
-หัวปาดขนาดเบอร์ NT 40พร้อมระบบฟีดเจาะ
-ความเร็วรอบ 35 – 4000 RPM.
-ระบบSERVO FEED มอเตอร์ ออโต้ 3แกน
-ควบคุมความเร็วรอบด้วยDRIVE FANUC…
MAKINO BG-II70
-ขนาดหน้าโต๊ะ1,100 * 400 มม.
-ระยะแกนวิ่งทำงาน X 700 *  Y 400 มม.
-หัวปาดขนาดเบอร์ NT 50พร้อมระบบฟีดเจาะ
-ความเร็วรอบ 70 – 2200 RPM.
-ระบบSERVO FEED มอเตอร์ ออโต้ 3แกน…