เครื่องมิลลิ่ง

KANTO KII
-ขนาดหน้าโต๊ะ 1,100*270 มม.
-ระยะแกน X –700 / Y– 270 / Z-350 มม.
-ขนาดทูล NT40
-ความเร็วรอบสูงสุด 75-4,000 RPM.
-พร้อมด้วยดิจิตรอลสเกลแกน XและY…