เครื่องเจาะ

OGAWA HOR -D1500
-สว่านแขนสวิงรอบตัว 1500 มม.
-ความเร็วรอบ40-1800 RPM.
-ระบบเจาะตั้งระยะลงอัตโนมัติ
-ขึ้นลงและซ้ายขวาล็อคด้วยไฮดรอดิก…
SHINNIPON KOKI RH-30
-สว่านแขนสวิงรอบตัว 3000 มม.
-ความเร็วรอบ15-1800 RPM.
-ระบบเจาะตั้งระยะลงอัตโนมัติ
-ขึ้นลงและล็อคด้วยระบบไฟฟ้า…