เครื่องเจาะ

SEIWA MG-1100
-สว่านแขนสวิงรอบตัว 1,100 มม.
-ความเร็วรอบ 35-1500 RPM.
-ระบบเจาะตั้งระยะลงอัตโนมัติ
-ขึ้นลงและล็อคด้วยระบบไฟฟ้า…