เครื่องเจาะ

SHINNIPON KOKI RH-30
-สว่านแขนสวิงรอบตัว 3000 มม.
-ความเร็วรอบ15-1800 RPM.
-ระบบเจาะตั้งระยะลงอัตโนมัติ
-ขึ้นลงและล็อคด้วยระบบไฟฟ้า…