เครื่อง CNC

SANWA GSR-600
-คอลโทรล PLC MITSUBISHI
-ขนาดO.D. แม่เหล็ก 600 มม.
-พร้อมอุปกรณ์ปั๊มน้ำครบชุด
-ความโต O.D. ของหิน 350 มม.
-ความเร็วหินเจียร์ 850 RPM.
-ความเร็วหมุนโต๊ะ1.2-24 RPM.…
OKK VM4-II
-คอลโทรล Fanuc 16iM
-ขนาดหน้าโต๊ะ 800 * 400 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 630 * Y 410* Z460 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 50-6,000 RPM. BT40
-เปลื่ยนทูลจำนวน 20 ทูล…
OKK MILL 2V
-คอลโทรล OKK RAKU RAKU
-ขนาดหน้าโต๊ะ 1,300* 300 มม.
-ระยะแกนวิ่งทำงาน  X -720 Y – 260 Z -360 มม.
-ขนาดทูล NT40
-ความเร็วรอบสูงสุด 1,800 RPM…
MAZAK LATHE 5 M.
-คอลโทรล FANUC OTC
-หัวจับขนาด 10 นิ้ว รูรอดเพลา 3 นิ้ว
-สวิง580 มม.ผ่านหน้าแท่น 300 มม.
-รอบความเร็ว 15-1,500 RPM.
-กลึงงานยาวได้ 5,000 มม.…
NAKAMURA TMC-20II
-คอลโทรล FANUC 21TC
-หัวจับแบบคอเลต
-พร้อมชุดหางส่งขนาด 1.5เมตร
-ความเร็วรอบ 50-4,500 RPM.
-พร้อมชุด SUB SPINDLE…
MAKINO SEIKI MSA-40
-คอลโทรล FANUC 0MC
-ความเร็วรอบสูงสุด 6000RPM BT40
-ขนาดหน้าโต๊ะ 800*450 มม.
-X/ Y /Z ระยะ 600- 400- 460 มม.
-มีชุดเปลี่ยนโต๊ะอัตโนมัติ…
MITSUBISHI MVS25/20
-คอลโทรล Fanuc 18 MB
-ขนาดหน้าโต๊ะ 4,000 * 2,000 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X -4,200* Y -2,500 * Z -1,850 มม.
-พร้อมชุดหัว ACC 90องศา พร้อมหมุนละอียดครั้งละ 5 องศา
-ความเร็วรอบสูงสุด 4,000 RPM. BT50
-เปลื่ยนทูลจำนวน 30 ทูล…
TAIYO CGN20/15
-คอลโทรล FANUC 18iTB
-ช่องกว้างระหว่างยันศูนย์ 175 มม.
-ระยะสวิงใหญ่สุด 200 มม.
-พร้อมแกนCหัวแบ่งองศา
-พร้อมชุดหุ่นยนต์โหลดชิ้นงาน2แกน…
MORISEIKI SV-500
-คอลโทรล FANUC 18iMA (MSC-501)
-ขนาดหน้าโต๊ะ 1100*450 มม. BT40 40ทูล
-ความเร็วรอบสูงสุด 12,000 RPM.
-พร้อมชุด ROTARY 2 แกน ขนาด 400 มม.
-ระยะวิ่ง X 800 * Y 410 * Z 510 มม.…
MAKINO MH65DF-20
-คอลโทรล FANUC 11M  AC SERVO
-ขนาดหน้าโต๊ะ 1100*600 มม.
-ระยะแกนวิ่งทำงาน  X-700 Y- 500 Z-400
-ขนาดทูล BT40  จำนวน20 ทูล
-ความเร็วรอบ100-6000 RPM…
NAKASHIMA CNC GRINDER
-คอลโทรล FANUC POWER MATE
-ขนาดหน้าโต๊ะแม่เหล็ก 500*200 มม.
-มีชุดปั๊มน้ำและอุปกรณ์แยกกากผง
-หินหมุนเร็วสุด3,500 RPM
-คุมความเร็วรอบด้วย อินเวอร์เตอร์…
MURATA C-3000 PUNCHING
-คอลโทรล FANUC 0P
-กำลังอัด30ตัน
-ระยะแกน X  * Y 2000 * 1250 มม.
-40 ช่องใส่แม่พิมพ์พร้อมระบบหมุนองศา
-พร้อมแม่พิมพ์เสริมจำนวนมาก…
MORISEIKI SL-20
-คอลโทรลFanuc 10T
-หัวจับขนาด 8นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  – 220 / 560 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 35-3500 RPM.…
MORISEIKI SL-45M/1000
-คอลโทรล Fanuc 16TF
-หัวจับขนาด450มม. พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X :427 /Z: 1100 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 3-1500 RPM.
-พร้อมระบบมิลลิ่ง และแกนC หมุนองศา…
NAKAMURA TOME ME-4F
-คอลโทรล Fanuc 0 MA
-ขนาดหน้าโต๊ะ 560 * 400 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 560 * Y 410* Z 450 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 6,000 RPM. BT40
-พร้อมชุดเปลื่ยนโต๊ะด้านหน้า ATC  20…
MORISEIKI SL-20
-คอลโทรลFanuc 10T
-หัวจับขนาด 8นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  – 220 / 560 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 35-3500 RPM.…
MAZAK FJV-200
-คอลโทรล MAZAKTROL-640M
-ขนาดหน้าโต๊ะ 800*460 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 560 * Y 410 * Z 410 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 12,000 RPM. BT40
-เปลื่ยนทูลจำนวน  30ทูล…
OHTORI KOKI OSV-811
-คอลโทรล Fanuc 0MC
-ขนาดหน้าโต๊ะ 1,175 *820 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X1,100 * Y770* Z400 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 50-6,000 RPM.
-เปลื่ยนทูลจำนวน12 ทูล BT40…
MITSUI SEIKI VS3A
-คอลโทรล Fanuc 15 MF
-ขนาดหน้าโต๊ะ 900 * 495 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 700 * Y 450* Z450 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 50-10,000 RPM. BT40
-เปลื่ยนทูลจำนวน 40 ทูล…
TSUGAMI TMA8 /6C
-คอลโทรล FANUC18 iTA
-หัวจับหลัก8นิ้ว รอบสูงสุด 5000RPM.
-หัวจับสำรอง 6รนิ้ว รอบสูงสุด6000 RPM
-ความเร็วหัวมิลลิ่ง 8000 RPM.
-ATC 60ทูล พร้อมหางส่งและตัวดึงเศษ
-ระยะ X430 Y 120 Z 400+165 มม.…
TSUGAMI FA65
-คอลโทรล FANUC 0TC
-หัวจับไฮดรอดิก3จับขนาด 8นิ้วรูทะลุ
-พร้อมชุดหางส่งขนาด 4เมตร
-ชุดเทอเรทคู่ พร้อมระบบมิลลิ่ง
-พร้อมชุด SUB SPINDLE…