CNC-14

MURATA C-3000 PUNCHING

MURATA C-3000 PUNCHING

-คอลโทรล FANUC 0P
-กำลังอัด30ตัน
-ระยะแกน X  * Y 2000 * 1250 มม.
-40 ช่องใส่แม่พิมพ์พร้อมระบบหมุนองศา
-พร้อมแม่พิมพ์เสริมจำนวนมาก