O-06

AMADA TS-108i

AMADA TS-108i

-ขนาดหน้าโต๊ะ 1,000*800 มม.
-ความสูงของชิ้นงานใหญ่สุด 700 มม.
-ระยะสไลด์แขนเชื่อม 800 มม.
-ระยะสโตคขึ้นลง มอเตอร์ 600 มม.
-ระบบเชื่อม INVERTERตั้งโปรแกรมได้
-กำลังเชื่อมสูงสุด 180 KVA.