เครื่องกลึง

WASINO LEO 6FT.
-หัวสามจับขนาด9 นิ้ว รูรอดเพลา2.5นิ้ว
-สวิงผ่านคอม้า 700 มม. / สวิงไม่ผ่า่นคอม้า 520 มม.
-กลึงผ่านหน้าแท่นโต 250 มม.
-รอบความเร็ว 19-1,500 RPM.
-กลึงงานยาวได้ 850 มม.
-กลึงเกลียวไม่ต้องเปลื่ยนเฟืองเลย…
TUDA TFL-1600
-หัวจับขนาด 1,270 มม.รูรอดเพลา2.5นิ้ว
-สวิง1,600 มม. ไม่ผ่านคอม้า
-กลึงงานผ่านหน้าแท่นโตสุด 800 มม.
-กลึงงานยาวสุด 1,600 มม.
-รอบความเร็ว 8-350 RPM.
-ระบบเบรคไฟฟ้า…