O-13

OSAKA SPINNING MACHINE

OSAKA SPINNING MACHINE

-หัวจับขนาด 12 นิ้ว
-ระบบออโต้อัตโนมัติ