E-0327

YOSHIDA YUD-540 DRILL

YOSHIDA YUD-540 DRILL

-แท่นเจาะสว่านและต๊าป
-ระบบฟีดอัตโนมัติและตั้งระยะได้
-เจาะได้เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด 40 มม.
-ต๊าปได้เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด 16 มม.