E-1469

WASINO LEO 6FT.

WASINO LEO 6FT.

-หัวสามจับขนาด9 นิ้ว รูรอดเพลา2.5นิ้ว
-สวิงผ่านคอม้า 700 มม. / สวิงไม่ผ่า่นคอม้า 520 มม.
-กลึงผ่านหน้าแท่นโต 250 มม.
-รอบความเร็ว 19-1,500 RPM.
-กลึงงานยาวได้ 850 มม.
-กลึงเกลียวไม่ต้องเปลื่ยนเฟืองเลย