L-04

TUDA TFL-1600

TUDA TFL-1600

-หัวจับขนาด 1,270 มม.รูรอดเพลา2.5นิ้ว
-สวิง1,600 มม. ไม่ผ่านคอม้า
-กลึงงานผ่านหน้าแท่นโตสุด 800 มม.
-กลึงงานยาวสุด 1,600 มม.
-รอบความเร็ว 8-350 RPM.
-ระบบเบรคไฟฟ้า