E-0817

TOYOSK TVT-30S

TOYOSK TVT-30S

-คอลโทรล Fanuc 21M
-ขนาดหน้าโต๊ะ 650 * 400 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X500 * Y 400* Z300 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 100-8,000 RPM.
-เปลื่ยนทูลจำนวน 12 ทูล BT30
-พร้อมแกนที่4 NIKKEN ขนาด 200 มม.