E-1178

TUDA JUMBO 1250*5000

TUDA JUMBO 1250*5000

-หัวจับขนาด 1,000 มม. รูรอดเพลา 80 มม.
-สวิงผ่านหน้าแท่น 1,250 มม.
-สวิงโดยไม่ผ่านคอม้า 1,650
-รอบความเร็ว 6 – 590 RPM.
-กลึงชิ้นงานใหญ่สุดผ่านหน้าแท่น 910 มม.
-กลึงงานยาวได้ 5,100 มม.
-พร้อมดิเนียร์ 2แกนและเบรคไฟฟ้า