E-1363

TAKISAWA TC-200

TAKISAWA TC-200

-คอลโทรลFanuc 21iTB (2005)
-หัวจับขนาด 8นิ้ว ไม่มียันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 8ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X -185 / Z -370 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 35-3200 RPM.
-ขนาดสวิงชิ้นงานใหญ่สุด 340 มม.