E-1685

TAKAMAZ X-15

TAKAMAZ X-15

-คอลโทรลFanuc 21TB
-หัวจับขนาด8นิ้ว ไม่มียันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 8 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z – 155 /320 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 200 -4,00RPM.
-กลึงชิ้นงานได้ OD. ใหญ่สูงสุด 260 มม.
-กลึงชิ้นงานได้ยาวสูงสุด 280 มม.