E-1090

SUZUTA SS-540B

SUZUTA SS-540B

-แท่นเจาะสว่านและต๊าป
-ระบบฟีดอัตโนมัติและตั้งระยะได้
-เจาะได้เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด 42 มม.
-ต๊าปได้เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด 25 มม.