E-1129

SHOUN 14 FT. LATHE

SHOUN 14 FT. LATHE

-หัวจับขนาด 14 นิ้ว รูรอดเพลา 55 มม.
-สวิง 500มม. กลึงงานโตผ่านป้อมมีด 280 มม.
-รอบความเร็ว 20- 1,600 RPM.
-กลึงงานยาวได้ 2,900 มม.
-พร้อมปั๊มน้ำครบชุด