E-1470

SHIZUOKA VHR-G

SHIZUOKA VHR-G

-พร้อมหัวกัดงานแนวนอนขนาดหัวNT40
-ออโต้ฟีดซ้ายขวา
-ความเร็วรอบสูงสุด 3,600 RPM.
-ขนาดห้นาโต๊ะ 1100*280 มม.
-พร้อมดิจิตรอลสเกล Xและ Y