E-0695

ROKU ROKU VERTIMAC-MII

ROKU ROKU VERTIMAC-MII

-คอลโทรล Fanuc 0MC
-ขนาดหน้าโต๊ะ 925* 410 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 765 * Y 410* Z410 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 40-6,000 RPM. BT40
-เปลื่ยนทูลจำนวน 18 ทูล