E-1563

ROKU-ROKU VERTIMAC-K

ROKU-ROKU VERTIMAC-K

-คอลโทรล Fanuc 0MC
-ขนาดหน้าโต๊ะ 720 * 410 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X560 * Y 410* Z410 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 40-5,300 RPM.
-เปลื่ยนทูลจำนวน 18 ทูล BT40
-พร้อมแกนที่4 TSUDAKOMAขนาด 9นิ้ว