E-1275

ROKU ROKU RM2H

ROKU ROKU RM2H

-คอลโทรล Fanuc 0 MC
-ขนาดหน้าโต๊ะ 700 * 360 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 510 * Y 360* Z 410 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 6,000 RPM. BT40
-พร้อมชุดเปลื่ยนโต๊ะด้านหน้า ATC  30