E-0900

OKUMA LU-25M

OKUMA LU-25M

-คอลโทรลOSP-7000L
-หัวจับขนาด10นิ้ว รูรอดเพลา 3นิ้ว
-พร้อมชุดยันศูนย์และชุดดึงขี้เหล็ก
-สปีดหัวหมุนสูงสุด 3,500 RPM.
-2 ป้อมมีด 20ทูล
-ขนาดชิ้นงาน 420*1,250 มม.