E-0961

OKUMA LC-40M

OKUMA LC-40M

-คอลโทรล OSP-5020LG
-หัวจับขนาด 12 นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม
-พร้อมระบบมิลลิ่งและแกนC
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  – 300 / 800 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด25-2500 RPM.
-สวิงงานได้ 600 มม