E-0877

OKUMA LC-40

OKUMA LC-40

-คอลโทรล OSP-5020LG
-หัวจับขนาด 21 นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 10 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  – 300 / 800 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด25-1200 RPM.
-สวิงงานได้ 600 มม