CNC-27

OKUMA LB-9

OKUMA LB-9

-คอลโทรล OSP-500LG
-หัวจับขนาด 7 นิ้ว
-ป้อมมีดขนาด 8 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X และ Z  -120 / 270 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด150-5,000 RPM.
-พร้อมตัวดึงเศษเหล็ก
-พร้อมชุดTOOL SETTER
-พร้อมชุดยันศูนย์