E-0195

OKUMA LB-15 MARK II

OKUMA LB-15 MARK II

-คอลโทรล OSP-700L
-หัวจับขนาด 10 นิ้ว รูทะลุ 2.5 นิ้ว
-ป้อมมีด 12 ป้อม แบบ SERVO
-มีชุดดึงขี้เหล็ก
-พร้อมชุดปั๊มน้ำแรงดันสูง