E-0283

OKUMA GP34 800 MM.

OKUMA GP34 800 MM.

-เครื่องเจียร์เพลากลมยาว 800 มม.
-ขนาด OD  สูงสุด 340 มม.
-ระบบเจียร์ออโต้ 2 แกน
-พร้อมชุด ดักผงเหล็ก และปั๊มน้ำครบชุด
-*** มีชุดตรวจเช็คขนาด