E-0724

OKK PCV-40

OKK PCV-40

-คอลโทรล Fanuc 0MC
-ขนาดหน้าโต๊ะ 720 * 410 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X501 * Y 410* Z410 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 68-6,000 RPM.
-เปลื่ยนทูลจำนวน 18 ทูล B40
-พร้อมแกนที่4 NIKKEN ขนาด 250 มม.