E-1487

OKAMOTO PSG-500

OKAMOTO PSG-500

-ขนาดแม่เหล็ก 500*100 มม.
-ขนาดหิน โต 205 มม. รูใน 35 มม.
-ความเร็วรอบ 2,400 RPM.
-ระบบฟีดออโต้ ซ็าย/ขวา 1 แกน
-ระบบขึ้น ลงเร็วแกนZ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
-พร้อมดิจิตรอลสเกล 2 แกนYและZ