E-1055

OKAMOTO IGM1E

OKAMOTO IGM1E

-หัวจับแบบไฮดรอดิกขนาด 6นิ้ว
-ระบบอัตโนมัติตั้งระยะได้ 2แกน
-พร้อมชุดถังน้ำและชุดกรองครบชุด
-มีชุดหินเจียร์ปาดหน้า