E-1215

OKAMOTO IGM-15NC

OKAMOTO IGM-15NC

-คอลโทรล Fanuc 18T
-ขนาดหัวจับ 6นิ้ว Kitagawa
-ขนาด  ID รูที่เจียร์6-150มม.
-จับชิ้นงานขนาด OD ใหญ่สุด 600 มม.
-จับชิ้นงานขนาด OD ใหญ่สุด 260 มม.(โดยมีฝา)
-หัวจับงานเอียงองศา -5 -15 องศา
-ระยะบอลสกรูแกน X 170 มม.
-ระยะบอลสกรูแกน Z 500 มม.
-ความเร็วรอบหัวจับ 100-850 RPM.
-ความเร็วรอบหินเจียร์สูงสุด 40,000 RPM.