E-1070

OGAWA HOR -D1500

OGAWA HOR -D1500

-สว่านแขนสวิงรอบตัว 1500 มม.
-ความเร็วรอบ40-1800 RPM.
-ระบบเจาะตั้งระยะลงอัตโนมัติ
-ขึ้นลงและซ้ายขวาล็อคด้วยไฮดรอดิก