E-1295

O-M VL-8NT

O-M VL-8NT

-คอลโทรล Fanuc OTC
-หัวจับสี่จับขนาด 800 มม.
-ระยะสวิงชิ้นงานใหญ่สุด 1,000 มม.
-รับน้ำหนักชิ้นงานสูงสุด 600 กก.
-เปลื่ยนป้อมมีดได้ 6 ป้อมมีด
-ความเร็วหัวจับ 10- 700 รอบต่อนาที
-ความสูงจากหน้าโต๊ะถึงตัวจับมีด 500 มม.
-ระยะบอลสกรูแกน X 685 มม. Z 450 มม.