E-1233

O-M VL-6NT

O-M VL-6NT

-คอลโทรล Fanuc OTB
-หัวจับสี่จับขนาด 700 มม.
-ระยะสวิงชิ้นงานใหญ่สุด 800 มม.
-รับน้ำหนักชิ้นงานสูงสุด 200 กก.
-เปลื่ยนป้อมมีดได้ 6 ป้อมมีด
-ความเร็วหัวจับ 10- 700 รอบต่อนาที
-ความสูงจากหน้าโต๊ะถึงตัวจับมีด 500 มม.