E-0928

O-M VL-6NR

O-M VL-6NR

-คอลโทรล Fanuc OTC
-หัวจับขนาด 610 มม.
-ระยะสวิงชิ้นงานใหญ่สุด 800 มม.
-รับน้ำหนักชิ้นงานสูงสุด 200 กก.
-เปลื่ยนป้อมมีดได้ 12 มีด
-ตวามเร็วหัวจับ 10- 700 รอบต่อนาที