E-0018

NITTO POLYGON LATHE

NITTO POLYGON LATHE

-เครื่องกลึงเหลื่ยม
-หัวจับขนาด 8 นิ้ว แบบไฮดรอดิก
-สามารถตั้งแบบการตีเหลี่ยมได้หลายแบบ