E-1062

NIIGATA 2UMC

NIIGATA 2UMC

-ขนาดชนิดทูล NT50
-ขนาดหน้าโต๊ะ 1337*310 มม.
-ความเร็วรอบกัดงาน40-1750 RPM
-ระยะแกนวิ่งแนว X -850 มม.
-สามารถเอียงปรับองศาหัวปาดได้รอบทิศทาง