E-1048

NICCO PRECISION GRINDER

NICCO PRECISION GRINDER

-ขนาดแม่เหล็ก 110*310มม.
-แม่เหล็กปรับองศาได้
-พร้อมดิจิตรอลสเกล 2 แกน
-ระบบเดินอัตโนม้ติ 3 แกนตั้งระยะได้