E-1217

NCC SSP-400D

NCC SSP-400D

-เลื่อยสายพานแบบปรับองศาได้
-เลื่อยเหล็กกว้างถึง 400มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ
-สามารถปรับองศาได้ตั้งแต่ 0-45 องศา
-ควบคุมความเร็วใบเลื่อยโดยอินเวอร์เตอร์