E-1396

NCC 650-HD

NCC 650-HD

-เลื่อยสายพานแบบปรับองศาได้
-เลื่อยเหล็กกว้างถึง 650มม. สูง 450มม.
-ระบบไฟฟ้าขึ้นและลงเองอัตโนมัติ
-สามารถปรับองศาได้ตั้งแต่ 0-45องศา