E-1613

NAMBA 1,080*2,500

NAMBA 1,080*2,500

-หัวจับขนาด 820 มม. รูรอดเพลา 220 มม.
-สวิงใหญ่สุดผ่านหน้าแท่น 1,600 มม.
-สวิงผ่านหน้าแท่น 1,080 มม.
-รอบความเร็ว 4 – 400 RPM.
-กลึงชิ้นงานใหญ่สุดผ่านหน้าแท่น 800 มม.
-กลึงงานยาวได้ 2,500 มม.
-พร้อมเบรคไฟฟ้า