E-0489

NAKAMURA TOME TW-20

NAKAMURA TOME TW-20

-คอลโทรลFANUC O-TT
-หัวจับแบบคอลเลตรูรอดเพลา 62 มม.
-หัวจับสำรองแบบคอลเลตรูเพลา43 มม.
-พร้อมชุดดึงเศษเหล็ก