E-1254

MORISEIKI TL-40MC

MORISEIKI TL-40MC

-คอลโทรลFanuc 15TF
-หัวจับขนาด12นิ้ว
-ระยะกลึงยาว 2,000 มม. พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม ระบบมิลลิ่งได้
-พร้อมออฟชั่น แกนC และชุดประคองงาน
-ความเร็วรอบสูงสุด 35-3500RPM.