E-1690

MORISEIKI SV-403

MORISEIKI SV-403

-คอลโทรล Fanuc 16iMA
-ขนาดหน้าโต๊ะ 900 * 500 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 600* Y 430* Z 460 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 12,000 RPM. BT40
-เปลื่ยนทูลจำนวน 30 ทูล
-พร้อมแกนที่4 ขนาด8นิ้ว 0.001 องศา