E-1168

MORISEIKI SL-8

MORISEIKI SL-8

-คอลโทรลFANUC 18T
-ขนาดรูรอดเพลา 250 มม. สวิงงาน 1เมตร
-ระยะวิ่ง X -640มม. และ Z -1100 มม.
-ความเร็วรอบ 4-553 RPM. ขนาด 6ป้อมมีด
-พร้อมชุดดึงขี้เหล็ก หัวจับขนาด1 เมตร