E-1234

MORISEIKI SL-45M/1000

MORISEIKI SL-45M/1000

-คอลโทรล Fanuc 16TF
-หัวจับขนาด450มม. พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม
-ระยะแกนวิ่ง X :427 /Z: 1100 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 3-1500 RPM.
-พร้อมระบบมิลลิ่ง และแกนC หมุนองศา