E-1140

MORISEIKI SL-35MC

MORISEIKI SL-35MC

-คอลโทรลFanuc 15TF
-หัวจับขนาด12นิ้ว พร้อมยันศูนย์
-ป้อมมีดขนาด 12 ป้อม มีป้อมมิลลิ่ง
-ระยะแกนวิ่ง X  240 แกน Z 500 มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 35-3500RPM.